การผ่าตัดที่ปลอดภัย, รับประกันได้ถึงผลลัพธ์
ระบบการวางยาชาที่ปลอดภัยของไอริน
Lared PLASTIC SURGERY
ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมไอริน มีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา เราคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนกระทั่งพักฟื้น
อีกทั้งเรายังให้คำปรึกษาก่อนการผ่าตัด และตรวจคนไข้อย่างดี เพื่อความปลอดภัย และความพึงพอใจในการผ่าตัด
 • การตรวจอย่างละเอียดเพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย

  ก่อนการผ่าตัด ทางโรงพยาบาลจะทำการ เอกซเรย์ทรวงอก, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจเลือด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสภาพร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด

 • ก่อนการผ่าตัด จะได้ทราบถึงวิธีการวางยาชา

  จากผลการทดสอบก่อนการผ่าตัด เราทำการปรึกษากับวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบถึงการวางยาชาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยต้องทราบถึงโรคและยาที่ควรใช้ ก่อนเข้ากระบวนการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

 • เลือกยาชาที่เหมาะสมกับสภาพของคนไข้

  ทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการผ่าตัด เพื่อพิจารณาสภาพของคนไข้ และเลือกยาชาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด

 • มีการมอนิเตอร์ 1:1 ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด

  เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด จะมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการ 1:1 ตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถจัดการได้ทันท่วงที

อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

เครื่องฟอกอากาศ, ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS), เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED), และ อุปกรณ์เสริมฉุกเฉิน เป็นต้น เรานำเข้าอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อตรวจสภาพร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด เพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

เครื่องฟอกอากาศ
ปราศจากแบคทีเรีย และไวรัส 99.9%
ระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS)
กรณีไฟฟ้าดับ มีระบบฉุกเฉินสำรอง
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)
มีระบบฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของคนไข้
ระบบมอนิเตอร์ริ่ง
มีการเช็คสภาพของคนไข้ตลอดเวลา
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค
ฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์การแพทย์, ป้องกันการติดเชื้อ

ข้อดีของระบบความปลอดภัยการวางยาชา

การตรวจอย่างละเอียดเพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย

ก่อนการผ่าตัด ทางโรงพยาบาลจะทำการ เอกซเรย์ทรวงอก, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจเลือด เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสภาพร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด

ก่อนการผ่าตัด จะได้ทราบถึงวิธีการวางยาชา

จากผลการทดสอบก่อนการผ่าตัด เราทำการปรึกษากับวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบถึงการวางยาชาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยต้องทราบถึงโรคและยาที่ควรใช้ ก่อนเข้ากระบวนการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

เลือกยาชาที่เหมาะสมกับสภาพของคนไข้

ทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการผ่าตัด เพื่อพิจารณาสภาพของคนไข้ และเลือกยาชาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด

มีการมอนิเตอร์ 1:1 ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด

เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด จะมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการ 1:1 ตลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถจัดการได้ทันท่วงที

มีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานวิสัญญีวิทยา

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ดูแลความปลอดภัย ดูแลและรับผิดชอบชีวิตของคนไข้
บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำเนินการอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ ผ่านระบบประสานงานอย่างสมบูรณ์แบบ

หลังการผ่าตัด มีการตรวจประจำวันจากวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา

หลังการผ่าตัดจะได้รับการตรวจประจำวันจากวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเช็คสภาพของคนไข้ ให้ฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น