นัดวันวินิจฉัย
เพียงคุณใช้บริการนัดวันวินิจฉัยออนไลน์ของทางไอริน คุณก็สามารถนัดวันและเวลาที่ต้องการวินิจฉัยได้
การยอมรับการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
หัวข้อที่จำเป็น
ชื่อ, จุดที่สนใจ, เบอร์ติดต่อ, ไอดี SNS, อายุ, เพศ
วัตถุประสงค์ที่เรียกเก็บข้อมูล
ติดต่อส่งข้อมูลบริการผ่าน SNS
ระยะเวลาการเก็บรักษา
1ปี(เมื่อเข้ารับคำปรึกษาเรียบร้อย)
วันที่ต้องการนัด
เวลาที่ต้องการนัด
จุดที่สนใจ
ชื่อ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง
รายการการรักษา
เพศ
ข้อมูลที่ต้องการปรึกษา