สอบถามค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
การยอมรับการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
หัวข้อที่จำเป็น
ชื่อ, จุดที่สนใจ, เบอร์ติดต่อ, ไอดี SNS, อายุ, เพศ
วัตถุประสงค์ที่เรียกเก็บข้อมูล
ติดต่อส่งข้อมูลบริการผ่าน SNS
ระยะเวลาการเก็บรักษา
1ปี(เมื่อเข้ารับคำปรึกษาเรียบร้อย)
ชื่อ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
เพศ
จุดที่สนใจ
ข้อมูลที่ต้องการปรึกษา