โรงพยาบาลต้อนรับผู้ที่ต้องการเสริมความงามเสมอ
การเดินทาง
Lared PLASTIC SURGERY
โรงพยาบาลศัลยกรรมไอรินตั้งอยู่ที่ ชั้น 10 อาคารทอม แอนด์ ทอมส์ รถไฟฟ้าสาย 3 สถานีชินซา ออกประตูที่ 3

เดินทางโดยรถยนต์ :

โซล เขตคังนัม คังนัมแด-โร 596 ชั้น10 (แขวงนนฮย็อน 17-5 ตึกกึกตง, ตึกทอม แอนด์ ทอมส์)

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน :

รถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลข 3 สถานีชินซา ประตู3 เดินไปทางสถานีนนฮย็อน 100เมตร

เดินทางโดยรถเมล์ :

รถเมล์สายหลัก 145, 18, 441
รถเมล์เหลือง คังนัม08, ซอโช่03
รถเมล์เขียว 4412
รถเมล์แดง 9404
รถบัสสนามบิน 6009

เดินทางจากสนามบิน :

สนามบินอินชอน
ไปที่ป้ายรถบัส 11B และขึ้นรถบัสหมายเลข 6009 > ลงที่ป้ายแรก ชื่อว่า ชินซาดง

สนามบินคิมโพ
ขึ้นรถวน / แท็กซี่ / รถบัส จากป้ายที่สนามบิน มาลงที่ สี่แยกชินซาดง (ชินซาดงซากอรี)
ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 5 มุ่งหน้าไปยังสถานี ชงโรซัมกา และทำการเปลี่ยนไปสาย 3(มุ่งหน้าไปทางซูซอ) > ลงที่สถานทีชินซา