เราขอแนะนำทีมแพทย์คุณภาพเยี่ยมให้คุณ
แนะนำทีมแพทย์
Lared PLASTIC SURGERY
โรงพยาบาลศัลยกรรมไอริน ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้ ว่าเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม

ตัวแทนผู้อำนวยการ นายแพทย์ คิม มย็องชอล

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรม
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งระหว่างประเทศ
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งกะโหลกศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ Korean Burn Society
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมวิจัยและศัลยกรรมทรวงอก
 • สมาชิกเต็มรูปแบบ สมาคมการบำบัดรักษาด้วยสเต็มเซลล์แห่งประเทศเกาหลีใต้
 • อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมBKทงยัง
 • อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมรูบี้

ผู้อำนวยการ ศัลยแพทย์ ยุน ยองซอง

 • ศัลยกรรมตกแต่ง
 • เป็นสมาชิก The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • เป็นสมาชิก The Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • เป็นสมาชิก The International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
 • เป็นสมาชิก The Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
 • เป็นสมาชิก The Korean Association of Plastic Surgeons
 • จบหลักสูตรศัลยกรรมจาก Chicago University
 • เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ APGUJUNG PLASTIC SURGERY

ผู้อำนวยการ ศัลยแพทย์ พัค ซังมิน

 • ศัลยกรรมตกแต่ง
 • จบการศึกษาจาก Pusan National University Medical School
 • จบปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศัลยศาสตร์ตกแต่งจาก Pusan National University Medical School
 • ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขาจาก The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons และ The Korean Hospital Association
 • เป็นสมาชิก The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • เป็นสมาชิก The American Society of Plastic Surgeons
 • เป็นสมาชิก The Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • เป็นสมาชิก The Korean Cleft Palate-Craniofacial Association
 • เป็นสมาชิก The Korean Wound Care Management Society

วิสัญญีแพทย์ แพทย์หญิง แบ มินจึน

 • หม้อที่ให้ยาสลบ
 • จบปริญญาตรี คณะการแพทย์ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
 • จบปริญญาโท คณะการแพทย์ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
 • จบหลักสูตรทางการแพทย์ฝึกหัด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
 • จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน คณะการแพทย์ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
 • เป็นสมาชิก Korean Society of Anesthesiologists
 • เป็นสมาชิก Korean Pain Society