สถานที่อบอุ่นและสบายสำหรับคนไข้
ภายในโรงพยาบาล
Lared PLASTIC SURGERY
เราขอแนะนำพื้นที่ทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและคำนึงถึงลูกค้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมไอริน

ภายในโรงพยาบาล